THEATER TROTS

Zinvol werken en spelen!

Het Theater


Globale avond indeling:

19.00 uur rondje, bespreken van de belevenissen

19.15 uur Warming-up

19.30 uur Theater les

20.30 uur Opruimen en einde


Optreden Minoes van Theater Trots

Wat kan je verwachten van een dag bij Theater Trots? Om daar een idee van te geven, leggen we hier doelstellingen en globale dagindeling neer.

  • Samenwerken
  • Goed articuleren

  • Luisteren naar anderen

  • Jezelf durven laten zien!

  • Om leren gaan met verschillende emoties van jezelf maar ook de emoties van anderen
  • Leren omgaan met optreden in verschillende situaties met verschillende mensen
  • Veel eigen initiatief

  • Dat wat je doet op het toneel, ervaar je alsof je het zelf hebt meegemaakt
  • leren grenzen aangeven en leren om soms juist over deze grenzen heen te gaan

Wij volgen de richtlijnen voor corona.

E-mail verzonden